Zgłoszenie szkody z OC sprawcy- co trzeba wiedzieć.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy- co trzeba wiedzieć.

Wypadek lub stłuczka wiąże się często z natłokiem emocji. Przy tym wszystkim musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ, załatwienie spraw związanych ze zgłoszeniem szkody z OC sprawcy wymaga czasu . Biorąc pod uwagę te dwa czynniki zrozumiałe jest że możemy nie pamiętać lub po prostu nie wiedzieć, co powinniśmy w tej sytuacji zrobić. 

Będąc poszkodowanym w zdarzeniu drogowym  pozostajemy najczęściej z autem wymagającym  naprawy po naszej stronie są również formalności do załatwienia. Po stronie Kierowcy, który uszkodził nasz samochód, jest podać nam niezbędne dane spisane w oświadczeniu, a później czeka już tylko na informację od swojego Ubezpieczyciela. Chcąc otrzymać należne nam odszkodowanie musimy pamiętać o kilku kwestiach.

Pierwszą i za raz najważniejszą jest spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia:

Warto wozić ze sobą gotowe druki zawierające wszystko, co powinno zawierać oświadczenie sprawcy do zgłoszenia szkody z OC. Jeżeli jednak ani my ani drugi kierowca nie posiadamy gotowych formularzy, musimy pamiętać, aby w oświadczeniu zawarte były poniższe informacje:

• dane właścicieli pojazdów,
• dane z polisy sprawcy,
• dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
• szczegółowy opis zdarzenia i informację, który kierowca do niego doprowadził,
• zakres i stopień uszkodzeń w obu pojazdach,
• informacje o ewentualnym uszkodzeniu innych przedmiotów,
• podpisy obu kierowców.

Jeśli wina nie jest jednoznaczna lub sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, konieczne może okazać się wezwanie policji, która rozstrzygnie spór. Innym problemem może być brak posiadania przez sprawcę ważnego ubezpieczenia w zakresie OC. Pamiętaj, że fakt ten możesz sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://zapytania.oi.ufg.pl. Potrzebny do tego będzie numer VIN lub nr rejestracyjny pojazdu sprawcy. Jeśli sprawca wypadku istotnie nie posiada ważnej polisy, koniecznie spisz na miejscu zdarzenia osobne oświadczenie o braku takiego dokumentu.

Drugą kwestią jest czas.


W większości przypadków w razie kolizji lub wypadku drogowego zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego mamy 3 lata na zgłoszenie szkody z OC sprawcy. Naturalnie nie warto z tym zwlekać, ponieważ im szybciej skontaktujemy się z ubezpieczycielem, tym łatwiej będzie nam dochodzić swoich roszczeń i szybciej otrzymamy należne nam odszkodowanie. Istnieją jednak sprawy, w których mamy aż 10 lub nawet 20 lat na dochodzenie swoich praw do odszkodowania. Będą to zdarzenia drogowe, do których doszło w wyniku czynu niedozwolonego bądź też zbrodni lub występku.

Kolejną kwestią jest wysokość odszkodowania.

Odszkodowanie z polisy OC powinno pokryć wszelkie koszty, związane z wypadkiem. Obejmuje to zatem nie tylko koszt naprawy pojazdu, lecz również ewentualne koszty związane z holowaniem uszkodzonego auta, jego parkowaniem czy wynajmem pojazdu zastępczego. Na podstawie faktur za wykonane usługi mamy prawo otrzymać zwrot poniesionych kosztów.
W każdym przypadku najlepiej skontaktować się z Nami. W bezpłatnej formie poprzez telefon lub formularz gdzie udzielimy porady, sprawdzimy o ile wyższą kwotę od proponowanej mogą państwo uzyskać oraz kompleksowo zajmiemy się sprawą.