Zakres usług

Zakres usług

Zapoznaj się z naszą ofertą

Dopłaty to najlepsze rozwiązanie dla osób, które otrzymały zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, ale nie mają zamiaru tracić czasu i nerwów na szarpanie się z ubezpieczycielem. Dopłata daje możliwość uzyskania dodatkowej kwoty bezpośrednio od ręki, bez jakiegokolwiek ryzyka i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Należy odstąpić nam prawo do swojego zaniżonego odszkodowania, aby otrzymać pieniądze gotówka.
Posiadamy już dużą bazę klientów, którzy zdecydowali się z korzystać z tej formy rozwiązania. Działamy także mobilnie na terenie całego kraju więc pomoc z naszej strony może dotrzeć w każde miejsce. Najważniejszy dla nas jest zadowolony klient, który poleci nasze usługi i zarekomenduje naszą firmę.

Szkoda majątkowa oznacza dla poszkodowanego np. realną stratę na mieniu, taką jak zniszczenie samochodu, a także utratę potencjalnego dochodu z tytułu np. prowadzonej działalności gospodarczej. Problemy zaczynają się w momencie wypłaty świadczenia. Towarzystwa zwlekają wtedy z wypłatami a dodatkowo rażąco przy tym je zaniżając.

Firma Gwarant dba o to, aby likwidacja szkody majątkowej przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu była dla naszych klientów korzystna, a w momencie, gdy likwidator wypłaca zaniżone odszkodowanie, dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać dodatkowe pieniądze. Oferujemy pomoc na wszystkich etapach drogi likwidacyjnej: pomożemy zebrać dokumentację, przeanalizujemy stanowisko ubezpieczyciela, doradzimy, co do dalszych kroków, wynajmiemy samochód zastępczy na czas naprawy. Zaproponujemy dopłatę gotówkową do szkody lub reprezentowanie przed sądem.

Odszkodowania oferowane przez ubezpieczycieli z tytułu szkód osobowych należą do najczęściej zaniżanych spraw. Pokrzywdzonemu najczęściej należą się sumy nawet czterokrotnie wyższe. Jeśli byłeś rannym w wypadku, w wyniku, którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub nawet ktoś z rodzinny w nim zginął masz prawo dochodzić o jak najwyższe odszkodowanie od TU.

Firma Gwarant pomoże Ci otrzymać pełną kwotę odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego nawet, jeśli wypadek miał miejsce 20 lat temu. Jesteśmy ponieść także wszelkie koszty postępowania przesądowego za klienta.

Szkody komunikacyjne to najczęściej walka z wiatrakami przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu, które nie zawsze prowadzi je z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dokładności. Cały proces likwidacji to okres wielu nerwów i godzin spędzonych na infoliniach gdzie nikt nie odbiera. Ciężko jest uzyskać komplet potrzebnych nam informacji a moment wypłaty jest odciągany nawet do 2 miesięcy! A auto stoi nadal nienaprawione.

Firma Gwarant dba, aby właściciel uszkodzonego pojazdu otrzymał sumę odszkodowania, taką, jaka mu się należy. Staramy się pomagać szybko od momentu zgłaszania szkody, piszemy odwołania oraz weryfikujemy kosztorys pod kątem zakresu uszkodzeń. Bezpłatnie sprawdzimy słuszność decyzji wydanych przez ubezpieczyciela, a następnie od razu dopłacimy Gotówką do szkody lub zaproponujemy reprezentowanie przed sądem.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody z tytułu utraconego dochodu spowodowanego stratami w uprawach, na etapie likwidacji szkody mogą spotkać się z najróżniejszymi utrudnieniami. Towarzystwa za wszelką cenę będą się starały znaleźć kruczek prawny, który sprawi że wypłata odszkodowania będzie nieuzasadniona. W najlepszym wypadku zaproponują kwotę, która nie będzie w stanie zrekompensować poniesionych zniszczeń.

Firma Gwarant zadba, aby wypłata była satysfakcjonująca i pozwalała kontynuować pracę bez ograniczenia nakładów na rozwój gospodarstwa. Pomożemy w przypadku szkód w zabudowaniach, uszkodzeniu maszyn rolniczych, nieurodzajnych plonach a także gdy dojdzie do wypadku w trakcie prac polnych.

Pomożemy Ci otrzymać rekompensatę za wprowadzenie w błąd przy zakładaniu poliso lokaty – Zwrot Opłaty Likwidacyjnej.

Polisolokata to inaczej indywidualne lub grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zasada działania polisolokat polega na tym, że ubezpieczony zobowiązuje się do wpłat pieniędzy na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Z założenia powinny one wypracowywać zysk. W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie środków zgromadzonych na rachunku może spowodować utratę większości zainwestowanych środków.

Dochodzi do tego poprzez dodatkowe opłaty pobierane przez ubezpieczycieli w wypadku rozwiązania umowy. Najczęściej spotykaną opłatą jest opłata likwidacyjna, nazywana czasem wskaźnikiem wykupu. Dodatkowo umowy pomiędzy ubezpieczycielami a ubezpieczonymi skonstruowane są tak aby opłata likwidacyjna mogła wynieść od kilkudziesięciu do nawet 100 procent zgromadzonego kapitału. Proces ten jest zazwyczaj bezprawny i każdemu ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Pobranie opłaty likwidacyjnej jest w rzeczywistości czynnością niepozostającą w związku z łączącą strony umową ubezpieczeniową, dla której ustawowy termin przedawnienia wynosi trzy lata. Dlatego też w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej zastosowanie znajduje art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin przedawnienia wynosi aż dziesięć lat. Termin ten pozwala zatem na dochodzenie roszczeń nawet wiele lat po rozwiązaniu łączącej strony umowy polisolokaty

Firma Gwarant pomoże odzyskać pieniądze, jakie utraciliście Państwo w związku z rozwiązaniem polisy. Dotyczy to zarówno całość, jak i części wpłaconego kapitału tytułem opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty dystrybucyjnej czy warunkowej. Jesteśmy gotowi zająć się sprawą na etapie przedsądowym, a także, do reprezentowania Państwa w sądzie. Wystąpimy w Państwa imieniu o zwrot środków pieniężnych, pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisy na życie, powiększonych o należne odsetki.

Umowy kredytowe bywają różnorodne i niejednolite. Z tego powodu każda z nich wymaga indywidualnego badania. Pierwszym więc krokiem przez nas podejmowanym jest bezpłatna analiza dokumentów dotyczących zawartej umowy, mająca na celu ustalenie, czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne oraz odpowiedź na pytanie jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w tej konkretnej umowie. Następnie w ramach analizy szczegółowej prognozujemy zakres korzyści ekonomicznych mogących wyniknąć z uwzględnienia roszczeń.

Nie prowadzimy postępowań zbiorowych (grupowych), bowiem w naszej ocenie jest to forma nieprzynosząca pożądanych efektów. Już wstępna analiza orzecznictwa wskazuje jednoznacznie, że wszystkie korzystne wyroki dotyczące kredytów pseudowalutowych zapadły wyłącznie w postępowaniach indywidualnych, natomiast w postępowaniach zbiorowych (grupowych) nie było ani jednego korzystnego rozstrzygnięcia.

Co do zasady celem pozwu nie jest powszechnie rozumiane “przewalutowanie” kredytu, ale ostateczne wyeliminowanie z umowy franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną, przy jednoczesnym zachowaniu oprocentowania LIBOR. Jeżeli dana umowa kredytu indeksowanego/waloryzowanego obarczona jest istotnymi wadami prawnymi, wówczas taka “indeksacja”/”waloryzacja” winna być wyeliminowana – tak jak gdyby nigdy jej nie było. Wówczas okazuje się, że aktualne zadłużenie nie sięga np. 300.000 złotych, ale wynosi np. 150.000 złotych, a bank ponadto powinien zwrócić kredytobiorcy zawyżone raty, kwoty z tak zwanych spreadów walutowych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czy innych opłat, które bezprawnie pobierał.

W terminie 10 lat od chwili zawarcia umowy kredytobiorca traci część uprawnień ze względu na tzw. przedawnienie. Aby uniknąć podniesienia przez bank zarzutu przedawnienia, należy przed upływem 10-ciu lat (liczone od chwili podpisania umowy kredytu) złożyć w sądzie stosowny środek prawny (np. pozew). Z formalnego punktu widzenia, im wcześniej kredytobiorca ujmie swoje roszczenia w sposób formalny, tym lepiej.

Przy współudziale jednego z najbardziej znanych specjalistów z zakresu prawa bankowego,  prawa papierów wartościowych profesora jednej z lubelskich uczelni oraz przy udziale kilku lubelskich sędziów oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie „przewalutowania” kredytu obejmującą następujące punkty:

 • Pierwszy krok

  Wykonujemy bezpłatną wstępną analizę postanowień umowy, celem ustalenia możliwości dochodzenia roszczeń w konkretnej sprawie. Do realizacji analizy niezbędne są nam kopie umowy o kredyt hipoteczny.

 • Drugi krok

  W przypadku pozytywnego wyniku analizy wstępnej negocjujemy warunki współpracy.

 • Trzeci krok

  Po stwierdzeniu zasadności dochodzenia roszczeń przechodzimy do kolejnej, tym razem szczegółowej, analizy dokumentów.

 • Krok czwarty

  Wystąpienie do banku z wezwaniem do zawarcia porozumienia, zarówno w kwestii charakteru kredytu, jak i zwrotu należnej klientowi kwoty.

 • Krok piąty

  W razie braku możliwości polubownego załatwienia sprawy dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.