Piesi w ruchu drogowym, a odszkodowanie

Piesi w ruchu drogowym, a odszkodowanie

Specjalizujemy się w odszkodowaniach dotyczących pojazdów samochodowych, lecz  nasi klienci i czytelnicy często uczestniczą w ruchu drogowym jako piesi. Pragniemy zwrócić uwagę na tę liczną grupę, dlatego iż  ważne jest dla nas wasze bezpieczeństwo. W 2020 roku odnotowano 5 235 wypadków z udziałem osób pieszych (22,2% ogółu), w których zginęło 631 pieszych (25,3% ogółu), a 4 700 pieszych odniosło obrażenia ciała (17,8% ogółu).

Piesi są takimi samymi użytkownikami drogi jak wszyscy inni uczestnicy i muszą przestrzegać przepisów, gdyż w przeciwnym wypadku może im grozić uszczerbek na zdrowiu. Poza obrażeniami spowodowanymi kolizja pieszy może zostać obciążony mandatem, ale również ograniczeniem wysokości odszkodowania lub całkowitą odmową jego wypłacenia. Jeśli wyłączna wina stoi po stronie pieszego, a kierujący pojazd w żaden sposób nie przyczynił się do szkody powstałej w związku z zdarzeniem, to wszelkie koszty będzie musiał on pokryć z własnej kieszeni

W świetle prawa winy nie mogą ponosić osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Tym samym jeśli samochód potrącił matkę oraz jej siedmioletnią córkę, a wina leży wyłącznie po ich stronie, to matka nie otrzyma odszkodowania, ale należy się już ono córce. Jednak w takim przypadku prawdopodobnie zostanie ono pomniejszone, biorąc pod uwagę tzw. stopień przyczynienia się do zdarzenia

W przypadku, gdy poszkodowany w pewien sposób przyczynił się do powstania szkody to odszkodowanie zostanie obniżone. Zakład ubezpieczeń określi, w jakim procencie osoba poszkodowana przyczyniła się do zdarzenia. Piesi muszą również pamiętać o tym, że powinni korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W przypadku gdy ich nie ma, mogą korzystać z pobocza, a gdy tego również nie ma, to dopiero mogą iść po jezdni. Powinni się poruszać jej lewą stroną oraz być możliwie jak najbardziej widoczni, nakładając do kamizelkę odblaskową.

Jak piesi powodują wypadki?

Wypadki z winy pieszych Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2020 roku spowodowali oni 1 385 wypadków (5,9% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 301 osób (12,1% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 1 115 osób (4,2% ogółu rannych).

W porównaniu z 2019 r. piesi spowodowali mniej wypadków o 494 (-26,3%), w których było mniej osób zabitych o 71 (-19,1%) i rannych o 433 (-28,0%). Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:
  • Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 701 wypadków (tj.   50,6% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych);
  • Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 160 wypadków (11,6%);
  • Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 134 wypadki (9,7%);
  • Wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 129 wypadków (9,3%).